Metoda terapeutyczna zapoczątkowana w latach czterdziestych przez Bertę i Karela Bobath, oparta na znajomościrozwoju neurofizjologicznego człowieka. Pierwotne, zalecana w przypadku rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym, aktualnie stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W kontekście pracy z dorosłym - koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu (zator, zakrzep, wylew) lub innych urazach czaszkowo – mózgowych (dorośli z neurogennymi zaburzeniami ruchu o charakterze zapalnym, zwyrodnieniowym lub urazowym).

 

Przez dziesięciolecia rozwijana i pogłębiana, obecnie stosowana z dużym powodzeniem w klinikach neurologicznych na całym świecie. Jest koncepcją, która nie określa sztywnych ram terapii i jest podatna na ciągłe polepszanie i modyfikowanie oddziaływań tak, aby osiągać zadowalający dla pacjenta efekt. Podczas pracy z pacjentem z zaburzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego terapeuta stara się rozwiązać problemy i zaburzenia funkcji, ruchu i napięcia mięśniowego. W metodzie kładzie się szczególny nacisk na normalizację napięcia mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania, naukę (torowanie) prawidłowych wzorców ruchowych i wygaszanie nieprawidłowych reakcji oraz wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach. Zwraca się również uwagę na zaburzenia o charakterze poznawczym (percepcja, sensoryka), zaburzenia mowy, problemy z połykaniem.

 

Metoda kładzie duży nacisk na współpracę terapeuty z rodziną, która jest dokładnie informowana, w jaki sposób należy prowadzić pielęgnację i opiekę nad chorym. Te cenne zalecenia dotyczą sposobów przemieszczania i układania pacjenta w łóżku, jego pielęgnacji: kąpania, karmienia, mycia zębów itd. Ten sposób postępowania zabezpiecza pacjenta przed powstawaniem i utrwalaniem patologii z którymi w późniejszym okresie trudno walczyć.

 

Terapeuci koncepcji Bobath poprzez prawidłową i szczegółową analizę zaburzeń funkcji u pacjenta potrafią zaplanować, przeprowadzić, skontrolować i dopasować terapię do jego potrzeb dzięki czemu pacjent poznaje swoje ciało i uczy się nim posługiwać w sposób celowy. Terapeuci pracujący w Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej posiadają tytuł Miedzynardowego Terapeuty metody NDT-Bobath, Jest on przyznany przez IBITA (International Bobath Instruktors Training Associational) – międzynarodową organizację, której celem jest szkolenie obecnych i przyszłych instruktorów oraz ustanawianie wytycznych dotyczących nauczania koncepcji Bobath na całym świecie.