Neurologia

Fizjoterapia neurologiczna, czy też neurorehabiltacja adresowana jest do osób, które doznały uszkodzenia Ośrodkowego, bądź Obwodowego Układu Nerwowego. Takie zdarzenia jak udar mózgu czy też uraz czaszkowo-mózgowy niosą ze sobą szereg następstw dotykających ciało w sferze fizycznej, psychicznej oraz emocjonalnej. Podobnie mogą oddziaływać choroby neurodegeneracyjne takie jak stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne lub choroba Parkinsona. Odpowiednio zaplanowany proces rehabilitacji, oparty na indywidualnym badaniu i ocenie potencjału pacjenta, pozwala stworzyć szansę na poprawę sposobu jego funkcjonowania i podniesieniu jakości życia.

 

Najczęstsze jednostki chorobowe z którymi zgłaszają się pacjenci:

 

- następstwa udaru mózgu

- następstwa urazu-czaszkowo-mózgowego

- stwardnienie rozsiane

- stwardnienie zanikowe boczne

- mózgowe porażenie dziecięce

- choroba Parkinsona

- następstwa chorób onkologicznych układu nerwowego

- polineuropatia