Koncepcja Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie metod fizjoterapii. Można ją stosować we wszystkich dziedzinach medycyny, w tym u dorosłych z problemami ortopedycznymi lub neurologicznymi, a także u dzieci z zaburzonym rozwojem ruchowym, wadami postawy i skoliozą, wadami wrodzonymi oraz po leczeniu operacyjnym.

 

Terapia poprzedzona jest dokładnym badaniem, obejmującym ocenę poszczególnych części ciała oraz analizę wykonywanych ruchów. Cel terapii określa się w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Cele zgłaszane przez pacjentów są bardzo zróżnicowane – celem może być poprawa jakości chodu, trening zmian pozycji, zmniejszenie dolegliwości bólowych, korekcja deformacji kręgosłupa, poprawa oddychania i połykania, czy przygotowanie do maratonu.

 

Ćwiczenia wykonuje się w różnych pozycjach, zaczynając od pozycji leżącej, poprzez siedzenie, kończąc na pozycji stojącej. Terapia polega na wykonywaniu określonych wzorców ruchowych, które występują w codziennym funkcjonowaniu. Stosowane techniki umożliwiają wzmocnienie określonych grup mięśniowych, zwiększenie zakresu ruchów, rozluźnienie bolesnych mięśni, poprawę płynności wykonywanych ruchów, czy zwiększenie wydolności. U osób z niedowładami lub dolegliwościami bólowymi uniemożliwiającymi wykonywanie ruchów, w czasie terapii wykorzystuje się silniejsze lub mniej bolesne części ciała.

 

Metoda jest akceptowana przez pacjentów ze względu na ukierunkowanie na konkretny cel, urozmaiconą terapię, bezbolesny przebieg, edukację prowadzoną podczas ćwiczeń oraz udokumentowaną w literaturze skuteczność.

 

Fizjoterapeuci pracujący w zespole ORTHOS posiadają certyfikaty koncepcji PNF, a kilku z nich ukończyło szkolenia na poziomie międzynarodowym.