14

gru

Program Przeciwdziałania Chorobom Kręgosłupa


 

Projekt kierowany jest do dzieci z województwa mazowieckiego uczęszczających do klas I-VI szkoły podstawowej ze stwierdzoną aystmetrią postawy.

Jego celem jest poprawa stanu zdrowia 78 dzieci poprzez wdrożenie kompleksowych programów terapeutyczno - edukacyjnych. (zajęć terapeutycznych grupowych, badań okresowych, porad indywidualnych oraz części poświęconej warsztatom)

Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2019 - sierpień 2020. Z racji praktycznych większość zajęć będzię odywała się w placówkach oświatowych, w godzinach przystępnych dla dzieci i opiekunów.

Ilość miejsc w Programie jest ograniczona a o kwalifikacji decyduje kolejnosc zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów medycznych.

 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wpieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjmego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Wartość Projektu: 496 025, 00 zł

Wartość dofinansowania z UE : 375 220, 00 zł

 

 

Zajęcia z dziećmi zakwalifikowanymi do ww. Projektu prowadzone są przez Fizjoterapeutów zatrudnionych do tego celu w CRF Orthos.

W razie pytań dotyczących szczegółów kwalifikacji, przebiegu lub innych, prosimy kontaktować się z Koordynatorem:

Maciej Stępień

600-144-964

maciej.stepien.projekty@gmail.com

 

Dane firmy:

Orthos Agnieszka Stępień

Ul. Pachnąca 81/40

02-790 Warszawa

NIP: 1130620440