Dr n. kf. Edyta Tomasiak (Łukasik)

Jako fizjoterapeutka wspieram Młodych Sportowców w profilaktyce i leczeniu kontuzji, dzięki czemu mogą regularnie trenować i realizować swoje sportowe marzenia. Pracuję również z dziećmi z wadami postawy (skoliozy, wady kolan, wady stóp), w których również staram się zaszczepić pasję do sportu. Moja ulubiona okolica ciała? Zdecydowanie stopa i wszelkie jej problemy.

 

Doświadczenie zawodowe

 • 2020 – obecnie – Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej ORTHOS
 • 2020 – obecnie – Fizjo Instytut
 • 2012 – 2020 – Centrum Chirurgii Specjalistycznej ORTOPEDIKA
 • 2016 – obecnie – asystent naukowo-dydaktyczny, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie


Wykształcenie

 • 2019 – obrona pracy doktorskiej na temat ,,Parametry kinetyczne chodu osób ze stopą płasko-koślawą”
 • 2010 – 2012 – studia magisterskie na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • 2007 – 2010 – studia licencjackie na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Ukończone kursy i szkolenia

 • International Academy of Orthopedic Medicine
 • PNF Podstawowy
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich
 • Staw kolanowy
 • Taping Rehabilitacyjny (Taping w rehabilitacji i w sporcie)
 • Kinesiology Taping
 • Thera-Band Academy – ćwiczenia oporowe i równoważne
 • Warsztaty: ,,Przepona w praktyce osteopaty"
 • Warsztaty: ,,Kolano po urazie"
 • Wykorzystanie EMG w badaniach naukowych


Udział czynny w konferencjach

 • ESSKA Congress: E. Łukasik, A. Mioduszewski, R. Świerczyński, R. Jopek, M. Wychowański Evaluation of changes in kinetic parameters of the gait in patients after correction of the flatfoot by using of a subtalar implant - preliminary report, Glasgow 9-12.05.2018 r.;
 • IX Forum Praktyków – SKOLIOZY: E. Łukasik, J. Bloda, D. Czaprowski Ocena strukturalna i funkcjonalna stóp z punktu widzenia fizjoterapeuty, Warszawa 16.03.2018 r.;
 • 4th Joint Preservation Congress: E. Łukasik, R. Jopek, A. Mioduszewski, M. Wychowański The kinetic analysis of gait in subjects with flat feet – preliminary report [sesja plenarna], Warszawa 14- 16.09.2017 r.;
 • III Forum Dyskusyjne Joint Preservation: E. Łukasik, R. Jopek Czy skorygowanie stopy płaskokoślawej jest możliwe? [sesja plenarna], Warszawa 20-21.10.2016 r.;
 • International Conference of The Polish Society of Biomechanics BIOMECHANICS 2016: E. Łukasik, N. Kapiński, A. Mioduszewski, R. Świerczyński, R. Jopek, M. Wychowański Kinetic analysis of the knee in patients after correction of flatfoot by subtalar implant - preliminary report [sesja plenarna], Biała Podlaska 5-7.09.2016 r.;
 • Foot International 2016: A. Mioduszewski, E. Łukasik,, R. Świerczyński, R. Jopek, M. Wychowański Kineticanalysis of gait in patients after correction of the flatfoot using the subtalarimplant [sesja plakatowa], Berlin 23-25.06.2016 r.;
 • Computer Assisted Radiology and Surgery: N. Kapiński, E. Łukasik Gait characteristics and functionalassessment of patients with flatfoot after Arthroeresis [sesja plakatowa], Heidelberg 21-25.06.2016 r.;
 • XI Sympozjum ,,Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych", Instytut ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka": E. Łukasik, N. Kapiński, A. Mioduszewski, R. Świerczyński, R. Jopek, M. Wychowański Analiza kinetyczna stawu kolanowego u osób po korekcji stopy płaskokoślawej zapomocą implantu podskokowego – doniesienie wstępne [sesja plenarna], Warszawa 04.03.2016 r.;
 • X Sympozjum ,,Analiza ruchu – teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych", Instytut ,,Pomnik– Centrum Zdrowia Dziecka": E. Łukasik, A. Mioduszewski, R. Świerczyński, R. Jopek, M. Wychowański Analiza kinetyczna stawu skokowego u osób po korekcji stopy płasko koślawej za pomocą implantu podskokowego – doniesienie wstępne [sesja plenarna], Warszawa 06.03.2015 r.;
 • Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo Goleniowego:A. Mioduszewski, E. Łukasik, R. Jopek, R. Świerczyński, M. Wróbel, M. Wychowański Biomechaniczna ocena funkcji lokomocyjnej stopy po zabiegu operacyjnym metodą EOTTS – doniesienie wstępne [sesja plenarna], Jastarnia 02-04.10.2014 r.;
 • XI Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej ,,Majówka Młodych Biomechaników": E. Łukasik, A. Mioduszewski, R. Świerczyński, M. Wychowański, A. Wit Ocena biomechaniczna pacjentów po korekcji stopy płasko-koślawej implantem podskokowym (doniesienia wstępne) [sesja plenarna] - I miejsce w konkursie na najlepszą pracę zaprezentowaną podczas konferencji, Ustroń 9-11.05.2014 r.;
 • Ogólnouczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych ,,Zagadnienia kultury fizycznej w badaniach młodych naukowców": E. Łukasik, P. Targosiński Ocena wpływu technik mięśniowopowięziowych i masażu klasycznego na ruchomość klatki piersiowej u osób z zespołem skrzyżowania górnego [sesja plakatowa], Warszawa 25.05.2012 r;
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Terapia kompleksowa w schorzeniach kręgosłupa": E. Łukasik, P. Targosiński Ocena skuteczności technik mięśniowo-powięziowych i masażu klasycznego u osób z zespołem skrzyżowania górnego [sesja plakatowa], Warszawa 11.05.2012 r.;


Publikacje

 • Łukasik E. Dlaczego skorygowanie stopy płasko-koślawej za pomocą ćwiczeń korekcyjnych jest trudne? Medical Tribune 2018;9:105-108
 • Łukasik E. Miejsce i rola pomiarów biomechanicznych we współczesnej fizjoterapii. Medical Tribune 2018;11:76-80
 • Łukasik E., Kapiński N., Mioduszewski A., Wychowański M., Wit A. Effects of subtalar joint hypermobility on load-bearing capability of the musculoskeletal system of the foot during free gait. Postępy Rehabilitacji 2018;3:37-44
 • Łukasik E., Targosiński P., Szymański M., Letkiewicz-Ryłów O., Styczeń P., Wychowański M. Comparing the effectiveness of myofascial techniques with massage in persons with upper crossed syndrome (preliminary report). Postępy Rehabilitacji 2017;2:53-67
 • Molik B., Szulecka M., Łukasik E., Marszałek J. Specyfika urazów w sporcie osób pełno- oraz niepełnosprawnych. Rehabilitacja w praktyce 2017;3:14-15
 • Mioduszewski A., Łukasik E., Świerczyński R., Jopek R., Wychowański M. Kinetic analysis of gait in patients after correction of the flatfoot using the subtalar implant. Foot and Ankle Surgery 2016 (Supplement 1);22:110
 • Mioduszewski A., Wróbel M., Świerczyński R., Sroczyński J., Łukasik E., Kłos G., Zelik M. Postępowanie w leczeniu skręceń stawu skokowego. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 2013;1(31):27-41


Dodatkowe informacje

 • 2012 – zajęcie I miejsca w IX Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorską ,,Otwarte Drzwi" w kategorii: Rehabilitacja Medyczna
 • 2011 – zajęcie II miejsca na III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów w kategorii studentów studiów magisterskich

Przyjmuje w : Poniedziałki

Filia Mokotów - ul. Modzelewskiego 37