Piotr Komorowski

Absolwent Medycznego Studium Zawodowego w Konstancinie – Jeziornej na Wydziale Fizjoterapii oraz Sutherland College of Osteopatic Medicine.


Wykształcenie:

 • 2008 — 2009 Sutherland College of Osteopatic Medicine — II etap szkolenia osteopatycznego

 • 2005 — 2007 Sutherland College of Osteopatic Medicine — I etap szkolenia osteopatycznego zakończony egzaminem (licencjat)

 • 1984 — 1986 Medyczne Studium Zawodowe w Konstancinie — Jeziornej, Wydział Fizjoterapii

 

Praca:

 • 1986 — 2002 Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Warszawa — Mokotów, ul.Soczi

 • od 1995 prywatna praktyka

 • 2005 NZOZ „MEDICAR” — Przychodnia Rehabilitacyjna, Warszawa, ul.Sielecka

 • od 2005 Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej „ORTHOS”, Warszawa, ul.Szolc-Rogozińskiego 1

 • 2009 - 2015 Fundacja Bioderko — konsultant medyczny (www.fundacjabioderko.pl)

 • od 2010 współpraca z Polsko-Szwajcarskim Instytutem Rehabilitacji Dentystycznej, Warszawa, ul.Ustrzycka

 • od 2013 - 2016 BABKA BABKA MEDICA, Warszawa, ul Słonimskiego 19
   

Kursy z zakresu terapii funkcjonalnej, neurorehabilitacji i neurodynamiki :

 • NDT — Bobath dla Dorosłych — kurs wstępny —  2002

 • NDT — Bobath dla Dorosłych — kurs podstawowy — 2002 — 2003

 • NDT — Bobath dla Dorosłych — Kurs rozwijający —  2005
   

 • PNF Kurs podstawowy — 2001

 • PNF Kurs rozwijający (Level 3A) z egzaminem — 2002

 • PNF Kurs kliniczny w ortopedii (Level 4) z egzaminem — 2002

 • PNF Kurs kliniczny w neurologii (Level 4) z egzaminem — 2004

 • PNF w połączeniu z terapią manualną i neurodynamik — 2005

 • PNF Kurs kliniczny — urazy rdzenia kręgowego (Level 4) z egzaminem — 2007

 • PNF i skoliozy — 2007
   

 • Wprowadzenie do zagadnień usprawniania pacjentów spastycznych — 2003

 • Neuromobilizacje w Terapii Manualnej - Moduł I, II, III, IV i V zakończony egzaminem 2002 — 2004

 • Reedukacja Nerwowo-Mięśniowa  —  prof. E.Lederman,  British School of Osteopathy UK  —  2012

 • Terapia Lustrzana i Trening Mentalny — Matthias Tomczak, Niemcy, Wyższa Szkoła w Fresenius, kierunek fizjoterapia
   

Kursy z zakresu inkontynencji:

 • Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymaniu moczu — Almut Koewing, Hamburg, Niemcy

 • Kurs podstawowy I

 • Kurs bazowy II

 • Fizjoterapia dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi obszaru urogenitalnego i anorektalnego - Klara Wissmillers,Niemcy

 • Manipulacje Uro-Genitalne – Marc Naudin, Francja
   

Szkolenia z zakresu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, ortodoncji i stomatologii:

 • Ortodoncja a staw skroniowo-żuchwowy — I sesja IAO w Polsce — 2008

 • Mechanika, diagnostyka i terapia stawu żuchwowo-skroniowego — podyplomowe szkolenie dla osteopatów i lekarzy stomatologów – Jean-Charles Filippini, Francja — 2009

 • Dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe — od diagnozy do leczenia. Punkt widzenia osteopaty i stomatologa — Georges & Thomas Kałużny, Szwajcaria — Lozanna

 • Wpływ pozycji i postawy ciała na układ szyjno-czaszkowo-żuchwowy – Postural Restoration Institute USA 2011

 • Zaburzenia funkcji i choroby stawu skroniowo-zuchwowego — prof. Annika Isberg, Szwecja – 2011

 • Dysfunkcje systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego i ich interakcje z narządem ruchu” – cykl warsztatów – (III ogólnopolska konferencja naukowa) - Andrzej Rakowski

 • CRAFTA (Cranial Facial Therapy Academy) — Christian  Voith, Austria

 • Moduł I — 2011

 • Moduł II — 2012

 • Konferencja Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej – Prof. Mariano Rocabado

 • Stawy skroniowo-żuchwowe – diagnostyka i terapia - De Dene Pascal, Belgia

 

Szkolenia z zakresu manipulacji powięziowych i uwalniania mięśniowo-powięziowego:

 • Anatomy Trans w Terapii Manualnej ( KMI — Michael Jansson )

 • Moduł I —  2010

 • Moduł II — 2010

 • Moduł III — 2010

 • Uwalnianie mięśniowo-powięziowe w obrębie klatki piersiowej. Praca ze skoliozą idiopatyczną — Robert Schleip,Niemcy

 • Functional Fascial Taping® (FFT®) — Ron Alexander, Australia

 • Punkty Spustowe — Terapia Manualna & Igłoterapia Sucha, David G. Simons Academy™

 • Techniki Powięziowe i Membranowe (FMT) - Klatka piersiowa i jama brzuszna, dr Peter Schwind — Niemcy

 • Techniki Powięziowe i Membranowe (FMT) — Kończyna górna i dolna, dr Peter Schwind — Niemcy

 • Techniki Powięziowe i Membranowe (FMT) — Skolioza, dr Peter Schwind — Niemcy

 • Anatomy Trains — Tensegracja Kręgosłupa —Thomas Myers — USA

 • Anatomy Trains - BodyReading 101 — Mike Doxey — Wielka Brytania

 • Anatomy Trains - Jama Brzuszna, Klatka Piersiowa, Oddech — Jamesa Earlsa — Irlandia

 • Metoda GDS – Łańcuchy Powięziowe i Stawowe GDS - Philippe Campignion, Francja

 • Fizjologia i patologia łańcuchów mieśniowych i stawowych (7 modułów)

 • Strategie w terapii łańcuchów mięśniowych i stawowych (4 moduły

 • Czaszka

 

Szkolenia z zakresu osteopatii i chiropraktyki:

 • Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg. dr Ackermanna — 2010

 • Chroniczne dysfunkcje stawu kolanowego i rzepkowo-udowego — McConnell Institute™Australia — 2010

 • Staw krzyżowo-biodrowy. Diagnostyka i leczenie kompleksowe (Howard Turner)

 • Krótkodźwigniowe Techniki Manipulacyjne wg prof. Hartman'a — Tim Daelemans & Jory Pauwels

 • Osteopatyczne Techniki Harmoniczne — prof. Eyal Lederman, British School of Osteopathy — UK

 • Osteopatyczne Techniki Wisceralne — dr Steven Sandler, British School of Osteopathy — UK

 • Moduł I — 2011

 • Moduł II — 2012

 • Moduł III  — 2012

 • Normalizacja Dynamiki Trzewnej  — D.O. Christian Williame, D.O. Georges Finet  — Belgia

 • Moduł I — 2012

 • Moduł II — 2012

 • Osteopatia w pediatrii:

 • Rozwój noworodka i dziecka – ewolucja neurofizjologiczna – D.O. Cristan Ciranna Raab, Niemcy

 • Osteopatia w pediatrii (kurs podstawowy) – Marie Caroline Willieme,

 • Osteopatia w pediatrii (kurs rozwijający) – Marie Caroline Willieme,

 • Manipulacje Visceralne w Pediatrii – Mark Bloemberg, Holandia

 • Neural manipulation – The Barral Institute‏

 • Moduł I - manipulacje neuro-oponowe, zintegrowane podejście do urazów - Christoph Sommer

 • Moduł II - manipulacja nerwów obwodowych, górna połowa ciała - Christoph Sommer

 • Moduł III – manipulacja nerwów obwodowych, dolna połowa ciała - Christoph Sommer

 • Moduł IV – manipulacja nerwów czaszkowych - Christoph Sommer

 • Visceral Manipulation – The Barral Institute, Peter Schwind

 • Moduł I – Jama Brzuszna

 • Moduł II – Jama Brzuszna

 • Moduł III – Klatka Piersiowa

 • Moduł IV - Miednica

 • Manipulacje Trzewno - Naczyniowe I – The Barral Institute, Jean Pierre Barral

 • Manipulacje Trzewno - Naczyniowe II – The Barral Institute, Matk Bloemberg

 • Zaburzenia Wzorca Oddechowego – Leon Chaitow, Wlk. Brytania

 • Manipulacje Trzewno - Nerwowe (Klatka Piersiowa i Jama Brzuszna) – Olivier Bazin, Francja

 • Manipulacje dysków międzykręgowych - The Barral Institute, Jean Pierre Barral

 • Terapia Czaszkowo – Krzyżowa – Upledger Institute International, John S. Page, Wlk. Brytania
   

Inne szkolenia:

 • Opieka nad pacjentem długoterminowym — kurs dla pielegniarek — 2003

 • Podstawy neurofizjologii — Prof. Nelson Annunciato (I Moduł) — 2007

 • Komunikacja z pacjentem — Techniki Neurolingwistycznego Programowania (NLP) — 2008

 • Czytanie i analiza zdjęć RTG — 2008

 • Kompleks Barkowy — Teoria i Praktyka dr Jeremy Lewis, 2009

 • Moduł I — 2010

 • Moduł II — 2011

 • Metoda Feldenkraisa (roczny cykl warsztatów 2010-2011), Akademia Świadomego Ruchu — Jacek Paszkowski

 • Układ Limfatyczny – dr Bruno Chikly,

 • Masaż Starosłowiański (Terapia Wisceralna) wg. Prof. Ogułowa – Prof. Ogułow, Rosja

 • Funkcjonalna Terapia Trzewna wg. Włodzimierza Batkiewicza – Włodzimierz Batkiewicz, Polska
   

Działalność edukacyjna:

 • konsultant medyczny z zakresu fizjoterapii FUNDACJI BIODERKO, zrzeszającej chorych z problemami w obrębie stawów biodrowych (www.fundacjabioderko.pl, www.forumbioderko.pl) - 2009 - 2015

 • wykładowca na konferencji medycznej Quintessenz. Temat: "Interdyscyplinarne postępowanie w leczeniu protetycznym uwarunkowanym zaburzeniami funkcji" — 2012

 • wykładowca na konferencji medycznej Quintessenz. Temat: "Interdyscyplinarne postępowanie w leczeniu implanto-protetycznym uwarunkowanym zaburzeniem funkcji”

 • wykładowca na konferencji medycznej – „Koncepcja FIDO - Interdyscyplinarne postępowanie w leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych stawu skroniowo-żuchwowego ” – Norwegia, Oslo prelegent wykładu – „Przepony Ciała – Postawa Ciała - Oddech” - Zespół Państwowych Szkól Muzycznych nr 1,Warszawa

 

Doświadczenie zawodowe:

 • ponad 30 - letnie doświadczenie w pracy z pacjentami ortopedycznymi, neurologicznymi, internistycznymi

 • doświadczenie w pracy z pacjentami geriatrycznymi — długoletnia praca (12 lat) na oddziałach geriatrycznych

 • praca z pacjentami z planowaną pełną rehabilitacją protetyczną i w trakcie leczenia ortodontycznego,  zaburzeniami zwarcia zębowego, dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego oraz bólami głowy pochodzenia napięciowego. Nowoczesna i unikalna terapia oparta na zależnościach pomiędzy układem stomatognatycznym a

 • neutralną pozycją ciała i dysfunkcjami znajdującymi się w jego obrębie. Współpraca interdyscyplinarna z ortodontą, stomatologiem, protetykiem, chirurgiem szczękowym i logopedą.

 • współautor Koncepcji FIDO – Funkcjonalnej Integracji Dentystyki i Osteopatii Jasek & Komorowski ®

 • praca z pacjentami przed i po operacjach planowych stawu biodrowego (endoprotezoplastyka całkowita, kapoplastyka, osteotomia Ganza)

 • praca z pacjentami bólowymi — bóle krzyża, rwa kulszowa, rwa barkowa, zespoły rzekomokorzeniowe, zespoły napięciowe w obrębie tkanek miękkich i powięzi

 • terapia osób z problemami nietrzymania moczu, obniżenia narządów miednicy mniejszej i związanymi z tym dolegliwościami: bolesne i nieregularne miesiączki, bóle pleców o podłożu trzewnym, częste „zapalenie” pęcherza moczowego, wysiłkowe nietrzymanie moczu, parcie naglące, zaleganie moczu  w pęcherzu, endometrioza/adenomioza, współpraca interdyscyplinarna z ginekologiem i urologiem.

 • terapia noworodków i niemowląt. Likwidacja dysfunkcji mających wpływ na: zatkanie kanalika łzowego, zaparcia, kolki jelitowe, przewlekłe zapalenia ucha środkowego, asymetrie ciała i czaszki, reflux wewnętrzny itp. Itd.

 • likwidacja zaburzeń na poziomie dynamiki trzewnej dających takie objawy jak: zaparcia, wzdęcia, zgaga, reflux,

 • Współpraca z lekarzem medycyny holistycznej

 • współpraca z psychoterapeutka na rzecz pacjentów z bólami o podłożu psychosomatycznym

 • terapia osób wykorzystujących aparat głosowy w pracy zawodowej (śpiewacy, aktorzy, nauczyciele). Profilaktyka w zakresie optymalnej pracy i regulacji napięcia w obrębie struktur mających wpływ na działanie aparatu fonacyjnego i odpowiedzialnych za prawidłową emisję głosu

 • pomoc w przygotowaniu repezentantki Kadry Narodowej na Basenowe Mistrzostwa Świata we Freedivingu,  Włochy – 2011 (7 miejsce w dyscyplinie Dynamic With Fins z  wynikiem 181 metrów – 16 wynik na świecie wśród kobiet w historii tej dyscypliny)

Ursynów

 

Poniedziałki 8:00 - 15:00

Piątki 8:00 - 15:30

Soboty 8:15 - 16:30