Tomasz Waraksa


Nazywam się Tomasz Waraksa. Studia licencjackie oraz magisterskie ukończyłem na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od samego początku moje zainteresowania zbiegały się ku neurorehabilitacji. Pracuję głównie z osobami po uszkodzeniach ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego (udary mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, urazy rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona).
 
Podstawą mojej pracy jest szczegółowy wywiad i analiza, a co za tym zrozumienie anatomii, fizjologii, mechaniki oraz emocji danej osoby. Istotą jest pojęcie tych zależności i znalezienie odpowiedniego klucza. W swojej pracy łączę różne nurty fizjoterapii, jednak koncepcją która wywarła na mnie największy wpływ jest koncepcja Bobath. OD 2022 roku jestem kandydatem na instruktora IBITA.
 
Do „życzenia” każdej z osób, które do mnie przychodzą podchodzę indywidualnie oddając całą swoją wiedzę oraz warsztat umiejętności. Duży nacisk kładę na budowanie świadomości, bo wierzę, że przekazanie komuś wiedzy na temat jego problemu i wskazanie mu środków którymi może zmienić ten stan rzeczy jest podstawą sukcesu.
 
W wolnym czasie mol książkowy, obieżyświat, który lubi uwieczniać chwile na zdjęciach. Miłośnik muzyki, szczególnie tej na płytach winylowych. Biegam, staram się znajdywać czas na jogę czy też wspinanie. Wytchnienie dają mi góry w każdej formie – biegowej, narciarskiej czy trekkingowej.

 

Wykształcenie:


•2008-2010 – Studia II stopnia na Wydziale Rehabilitacji, kierunek Fizjoterapia, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa.
•2005-2008 – Studia I stopnia na Wydziale Rehabilitacji, kierunek Fizjoterapia, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, Warszawa.

 

Doświadczenie zawodowe:


•2022 - obecnie - kandydat na instruktora IBITA    
•2019- obecnie – tłumacz kursów (koncepcja Bobath, PNF, Maitland)
•Marzec 2016 – 2018 – Yoga Medica, fizjoterapeuta, Warszawa
•Styczeń 2014 – Obecnie  –  Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej „Orthos”, Warszawa
•Styczeń 2014 – Obecnie  –  Własna działalność gospodarcza – Tomasz Waraksa „Neuronus”
•Czerwiec 2010 – Listopad 2013  –  Instytut Psychiatrii i Neurologii, fizjoterapeuta, Warszawa
•Czerwiec-Lipiec 2008  –  Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, fizjoterapeuta, Włocławek

 

Szkolenia z zakresu koncepcji Bobath:


•2022 - Szkolenie dla kandydatów na instruktorów Koncepcji Bobath. Understanding the Complexity of Postural Control for the Functional Recovery of Locomotion. Burgau, Niemcy. Prowadzący: Miguel Benito, Cathy Eustace, Ana Isabel, Monika Pessler, Line Syre, Norma Lopez
•2022 - Badanie i terapia dorosłych z chorobami neurologicznymi - kocencpaj BOBATH. Kraków. Prowadząca: Mary Lynch-Ellerington.
•2020 - Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi - koncepcji BOBATH. Kurs rozwijający. Kraków. Prowadzący: Benedikt Bomer, Agnieszka Śliwka.
•2019 – Badanie i terapia hemiplegii i stowarzyszonych objawów neurologicznych u osób dorosłych wg koncepcji Bobath. Kurs zaawansowany. Tarnowskie Góry. Prowadzący: Marc Michielsen.
•2014 – The Role of the Head and Thorax Within Postural Control In Neurological Rehabilitation. Manchester, Anglia. Prowadzący: Clare Fraser
•2012/ 2013 – Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji BOBATH, Kraków. Prowadzący: Benedikt Bömer.

 

Szkolenia z zakresu koncepcji SMART:


•2014 -Five Day Assessors Course in Sensory Modality Assessment and Rehabilitation Technique (SMART), Londyn, Anglia. Prowadzący: Helen Gill.

 

Szkolenia z zakresu koncepcji PNF:


•2018 – PNF w skoliozach. Warszawa. Prowadzący: Agnieszka Stępień
•2014 – PNF w Neurologii, Warszawa. Prowadzący: Benedikt Bömer
•2012 – PNF rozwijający, Warszawa. Prowadzący: Agnieszka Stępień.
•2010 – PNF podstawowy, Warszawa. Prowadzący: Zdenka Sefman.

 

Szkolenia z zakresu terapii manualnej:


•2020/2021 - Kurs terapii manualnej wg koncepcji Maitland. Poziom 2A. Warszawa. Prowadzący: Jurg Hauswirth, Thomas Horre
•2018-2019 – Kurs terapii manualnej wg koncepcji Maitland. Poziom 1. Warszawa. Prowadzący: Jurg Hauswirth, Thomas Horre
•2011 – Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth. Moduł: UEX, OEX, UWS, OWS. Warszawa/Konstancin Jeziorna. Prowadzący: Grzegorz Balik

 

Szkolenia z zakresu terapii tkanek miękkich:


•2020 - Fibroliza Mięśniowo - Powięziowa. Haczykowanie. Warszawa. Prowadzący: Michel Puylaert.
•2018 – Manipulacja Powięzi Fascial Manipulation. Poznań. Prowadzący: Jarosław Ciechomski.
•2017 – Igłoterapia sucha punktów spustowych. Moduł I, II. Warszawa. Prowadzący: Karol Szapel
•2016 – Anatomy Trains Structure and Function. Warszawa. Prowadzący: Wojciech Cackowski
•2012-2015 –  Współczesne metody diagnozowania i terapii tkanek miękkich. Moduł I,II,III,IV,V,VI. Gdańsk, Poznań, Lublin. Prowadzący: Jarosław Ciechomski

 

Szkolenia z zakresu anatomii palpacyjnej:


•2019 – Anatomia palpacyjne w ujęciu istotnym klinicznie. Moduł I i II. Kraków. Prowadzący: Bob Hannes.
•2017 – Clinical Anatomy Works. Dissection Course – Transmit Philipps University. Marburg, Niemcy. Prowadzący: Francis Lafosse, Reiner Westermann.
•2017  – Anatomia Palpacyjna Moduł I,II,III. Poznań. Prowadzący: Francis Lafosse


Pozostałe szkolenia:


•2019 – Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii. Warszawa. Organizator: KIF.
•2018 – Różnicowanie objawów – diagnostyka różnicowa. Lublin. Prowadzący: Tim Daelemans, Alain Vermeersch.
•2018 - Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej. Kraków. Prowadzący: Agnieszka Śliwka, Tomasz Włoch.
•2017 - Neural Manipulation. Moduł I,II,III i IV. Poznań. Prowadzący: Christoph Sommer.
•2012 – Taping terapeutyczny w chorobach neurologicznych, Warszawa. Prowadzący: Ewa Jaraczewska.
•2011 – Urazy czaszkowo-mózgowe. Kraków. Prowadzący: Benedikt Bomer.
•2010 – Kinesiology Taping podstawowy, Warszawa. Prowadzący: Tomasz Senderek.

 

Konferencje:


•Maj 22-23, 2015 – Congress on Neurorehabilitation and Neural Repair, Maastricht, Holandia
•Maj/Czerwiec, 2014 – udział w sesji plakatowej„Neurosciences and Music V. Cognitive Stimulation and Rehabilitation.”, Dijon, Francja
•Marzec 27-28, 2014 – „„International Brain Injury Symposium”, Londyn, Anglia
•Marzec 15, 2014 – „I Kongres PNF w Polsce”, Warszawa
•Październik 18, 2013 – Diagnostyka i leczenie zespołu cieśni nadgarstka, Warszawa
•Maj 14, 2011 – I Międzynarodowa konferencja ”Spojrzenie na dzisiejszą rehabilitację przez pryzmat prof. Andrzeja Seyfrieda”, Warszawa
•Kwiecień 02, 2011 – Międzynarodowa konferencja „Fizjoterapia – jeszcze sztuka czy już Nauka?”, Warszawa
•Czerwiec 11, 2010 – Międzynarodowa konferencja „Rehabilitacja Środowiskowa w Neurologii”, Warszawa
•Październik 05, 2010 – Konferencja „Rehabilitacja po udarze mózgu najnowsze osiągnięcia”, Warszawa

 

Publikacje naukowe:


•Waraksa T., Wójcik A. SMART – narzędzie oceny pacjentów z zaburzeniami świadomości. Post Rehab 2017 ;1:49-57.
•Sidaway M., Głowacka-Popkiewicz J., Krawczyk M., Waraksa T. Wczesna fizjoterapia kończyny górnej chorych po udarze mózgu. Pytania bez odpowiedzi. Post Rehab 2017;1:37-47.