Choroby nerwowo - mięśniowe

Choroby nerwowo-mięśniowe to grupa chorób wynikających z uszkodzenia komórek nerwowych w rdzeniu kręgowym, włókien nerwowych lub mięśni. Występują zarówno u dzieci jak i dorosłych.  Do typowych objawów zaliczane są: osłabienie siły mięśni, ograniczenie zakresów ruchu w stawach, deformacje kręgosłupa i zaburzenia oddechowe. Osoby chore zgłaszają trudności występujące podczas codziennych aktywności takich jak chód, wchodzenie na schody, wstawanie z krzesła, wstawanie z podłogi, unoszenie kończyn górnych. Aktywnościom ruchowym może towarzyszyć męczliwość. W niektórych chorobach, z cięższym przebiegiem, utrudnione są zmiany pozycji w łóżku, unoszenie głowy w pozycji leżącej, siadanie z pozycji leżącej, oraz ruchy kończyn.

 

Choroby nerwowo-mięśniowe należą do chorób rzadkich, co oznacza w praktyce, że wielu specjalistów w systemie opieki zdrowotnej nie ma wystarczającej wiedzy na ich temat. Równocześnie w piśmiennictwie trudno znaleźć wytyczne odnośnie leczenia, w tym fizjoterapii.

 

Fizjoterapia jest dla wielu chorych jedyną formą leczenia, która może poprawić jakość życia i codzienne funkcjonowanie. W przypadku rozpoznania choroby w okresie dzieciństwa niezwykle ważne jest wczesne wprowadzenie działań profilaktycznych, zapobiegających powstaniu ograniczeń ruchu w stawach, rozwojowi skoliozy czy zwichnięciom stawów biodrowych. Istotne jest także prowadzenie ćwiczeń oddechowych, które mają korzystny wpływ na ukształtowanie klatki piersiowej i parametry oddechowe.

 

W naszym zespole pracują fizjoterapeuci, którzy od wielu lat prowadzą terapię osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi i współpracują z organizacjami pacjentów. Ćwiczenia dostosowane są indywidualnie do potrzeb i stanu funkcjonalnego, na podstawie szczegółowego badania. Terapia jest zgodna z zaleceniami międzynarodowymi dla poszczególnych chorób nerwowo – mięśniowych. Chorzy i ich rodziny otrzymują spersonalizowane wytyczne i ćwiczenia, które można wykonywać w domu.

 

W Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Orthos zajmujemy się pacjentami ze wszystkimi chorobami nerwowo-mięśniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem:

 

  •  rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
  • dystrofie mięśniowe
  • miopatie
  • polineuropatie.